ELLE Interview
Rocker Trần Lập - Phía bên kia... Bức Tường
Tôi không phải là một người thích nghe rock và hiểu về rock. Nhưng tôi thích nghe rock của Bức...
Thanh Vân