ELLE Interview
Trần Lê Quang Tiến: "Tiếng đàn buổi sớm trong trẻo hơn"
[Tạp chí ELLE tháng 2/2017] Khác với hình ảnh một “nghệ sĩ” violin đĩnh đạc, phong thái tự tin...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE