ELLE Interview
Doanh nhân Trần Thanh Việt - "Yêu bản thân, phụ nữ ắt sẽ đẹp"
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 4/2018] Tôi gặp Trần Thanh Việt – CEO của Home Spa lần đầu...
ELLE Team