ELLE Decoration
Penthouse, dấu ấn cá nhân của phụ nữ thành đạt
Người yêu tôi trở thành CEO thành đạt khi 28 tuổi. Năm 30 tuổi nàng từ Mỹ trở về Hà Nội để nắm...
SP