Thế giới thời trang
Dường như thời trang đang là công cụ tiềm năng cho các hoạt động chính trị?
Thời gian gần đây, trang phục song hành với các hoạt động và yếu tố chính trị nổi lên ở mọi nơi....
ELLE Team