Style Guide
Phụ kiện thời trang: Thông điệp không lời
Hãy cho tôi xem phụ kiện của bạn, tôi có thể nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào!
ELLE Team