Trải nghiệm
Nghệ thuật sắp đặt và sử dụng họa tiết hình học trong trang trí bánh
Làm bánh đối với nhiều người là việc đơn giản, nhưng đối với một số khác lại là việc “khó nhằn”....
ELLE Team