Thế giới văn hóa
Các nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa đã đã mỉa mai bất bình đẳng giới như thế nào?
Qua nét vẽ của các nghệ sĩ hoạt họa, bình đẳng giới đã được châm chiếm sâu cay như thế nào? Cùng...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Triển lãm tranh biếm họa Đối mặt với Biến đổi Khí hậu
Một triển lãm biếm họa độc đáo với góc nhìn vô cùng mới cho một vấn đề thời sự đã bắt đầu mở cửa...
ELLE Team