Thế giới văn hóa
Oanh Phi Phi và những thử nghiệm nên thơ với sơn mài
Không tin vào tính bất biến của một bản chất nào đó, cũng không nghĩ rằng có một phiên bản...
Đoàn Trúc
Thế giới văn hóa
Họa sĩ Trần Quốc Long - Một tình yêu thăm thẳm với sơn mài
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 2/2019] Làm sơn mài rất kỳ công, nhưng Trần Quốc Long gây ấn...
Hương Tôn