Hoạt động của ELLE
Hành trình ELLE Style Awards: Nhìn lại một chặng đường ấn tượng
Trước khi bắt đầu một hành trình mới, hãy cùng nhìn lại những điểm sáng trong chặng đường 4 năm...
ELLE Team