Bí quyết sống
Thở gấp - sống chậm
(Phái đẹp - ELLE) Sống chậm là cả một quá trình, không gồng lên mà có được. Vậy nên hãy từ từ...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Bí quyết sống
Nào biết tơ vương
(Phái đẹp - ELLE) Nhiều khi trí óc bất kham của bạn bay ra khỏi giường, đi gặp một ai khác nữa.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE