Thế giới văn hóa
Triển lãm ảnh The Deep - Những bí mật đại dương
Triển lãm The Deep tiết lộ những bí mật ẩn giấu trong sâu thẳm đại dương.
Doan Truc