Thế giới văn hóa
Triển lãm thị giác của nghệ sĩ Daniel Kerkhoff
Tới đây, từ ngày 03/10 - 11/10/2015, tại Chaap Art số 82 Đê Quai, ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà...
ELLE Team