Thế giới văn hóa
Triển lãm tranh biếm họa Đối mặt với Biến đổi Khí hậu
Một triển lãm biếm họa độc đáo với góc nhìn vô cùng mới cho một vấn đề thời sự đã bắt đầu mở cửa...
ELLE Team