Thế giới văn hóa
Triển lãm tượng về nỗi niềm của con người
Tìm đến triễn lãm tượng sáp của Duane Hanson để thấy những khía cạnh khác hơn về con người và...
ELLE Team