ELLE Man
Aiden - cùng nhảy múa!
Tôi thường nói về Aiden – trưởng nhóm nhảy ST.319, như một người trẻ dồn hết niềm tin cho đam mê...
ELLE Team