Thế giới thời trang
Kế thừa thời trang của mẹ: "Yay" or "Nay"?
Gửi mẹ, cô con gái này luôn tự hỏi nếu như mẹ con mình gặp nhau ở tuổi đôi mươi, lúc ấy mình sẽ...
Dieu Thanh