Tin làm đẹp
Chuyện tự làm nước hoa giữa Sài Gòn
Nước hoa chỉ thơm là đủ, chỉ đắt là sang? Câu chuyện sau nó còn “đã” hơn nhiều khi bạn biết bạn...
SP