Trắc nghiệm
Trắc nghiệm khám phá bản thân: Tự trọng hay tự ái
“Một phần trong tôi ngờ rằng tôi là một kẻ thất bại và phần kia nghĩ rằng tôi là một vị thánh...
SP