Thế giới thời trang
Làm thế nào trở thành người mua sắm có trách nhiệm?
Chỉ một vài thay đổi trong cách mua sắm, bạn đã góp phần xây ngành công nghiệp thời trang bền vững.
ELLE Team
Tin thời trang
Tuần lễ Cách mạng Thời Trang lần đầu tổ chức triển lãm quy mô lớn nhất tại Hà Nội
Cách Mạng Thời Trang (Fashion Evolution), một trong những tổ chức ủng hộ thời trang bền vững có...
Thùy Dung