Thế giới thời trang
Thời trang Metaverse: "Bắt trend" nông nổi hay âm mưu đột phá của ngành công nghiệp tỷ đô?
Tuần lễ thời trang Metaverse (MVFW) vừa được ra mắt vào ngày 24 - 27/03 trên nền tảng...
Dieu Thanh