ELLE Man
Trần Mạnh Tuấn - Kẻ cãi mệnh
Cả người không biết gì về jazz, về saxophone, cũng rất dễ bị cuốn vào câu chuyện của Trần Mạnh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE