Tin thời trang
Võ Hoàng Yến tuyển chọn Model F-Academy
Trong buổi casting, các bạn thí sinh đã được giám khảo Hoàng Yến hướng dẫn và truyền đạt những...
ELLE Team