Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Tuyên Ngôn Độc Thân
Điểm nhấn của "How to Be Single" là tình bạn đẹp giữa Alice – Robin, tuy cọc cạch về mặt hình...
ELLE Team