Tin thời trang
Ngấm ngầm tung ra ứng dụng mới, Bottega Veneta định chơi gì trên mạng xã hội?
Chẳng rõ bao giờ thì Bottega trở lại Instagram hay hết hẳn "anti-social" nhưng thương hiệu nước...
ELLE Fashion Team
Bí quyết sống
Snapchat và Instagram đang hủy hoại trí nhớ của chúng ta như thế nào?
Bạn có biết, việc ghi lại cuộc sống bằng Snapchat và Instagram trong thời gian dài khiến trí nhớ...
ELLE Team