Xu hướng & Cảm hứng
Hành trình nhan sắc của huyền thoại màn bạc Ý Monica Bellucci
Sắc đẹp của Monica Bellucci đã là một quyền năng từ thuở ấu thơ. Cha cô nói: "Mọi người sẽ còn...
Sophie Thanh Huyen