ELLE Interview
Viet Tran - Vì công việc là sở thích và đam mê
[Tạp chí ELLE Decoration – 8/2015] Phong cách minh họa của Viet Tran đơn giản, nhưng nổi bật và...
SP