ELLE Interview
Nghệ sĩ thị giác Võ Trân Châu - Nghệ thuật soi mình vào quá khứ
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Gặp nghệ sĩ Võ Trân Châu tại triển lãm Neo Lại Kỳ Lâu mới nhất...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE