Thế giới văn hóa
Cuộc đời và tình sử Vua Bảo Đại
Vua Bảo Đại: tên gọi là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, Thân Phụ: Vua Khải Định, Thân Mẫu: Từ Cung Hoàng...
ELLE Team