Thế giới văn hóa
70 năm, Hoàng hậu đã ở cạnh Đức Vua Thái Lan như thế này
70 năm trị vì, bên cạnh Đức vua Thái Lan luôn có bóng dáng của Hoàng hậu Sirikit, người đã luôn...
Stella Nguyễn