Bí quyết sống
Làm thế nào để vượt qua cảm giác bị từ chối trong tình yêu?
Trong tình yêu, bị từ chối không phải là dấu chấm hết. Luôn có người chờ bạn ở phía trước nếu...
ELLE Team