ELLE Interview
Saskia de Knegt - Hãy tin vào chính mình
[Tạp chí ELLE tháng 7/20017] Nghe như biểu ngữ hô hào từ một chương trình quảng cáo nào đó,...
Vân Trang