ELLE Voice
[Xâm hại tình dục] Sandy Bích Ngọc & Lê Vân - Sự thấu hiểu sâu sắc sẽ giúp chữa lành nỗi đau
[Tạp chí ELLE số tháng 12/2017] Truyền thông như một con dao hai lưỡi, một mặt có thể trở thành...
Hương Tôn
ELLE Voice
[Xâm hại tình dục] Lê Hoài Anh - Lên tiếng để tìm lại sự công bằng
[Tạp chí ELLE số tháng 12/2017] Tiếp tục chủ đề Xâm hại tình dục trong ELLE Voices tháng...
ELLE Team
ELLE Voice
[Xâm hại tình dục] Từ góc nhìn của người trong cuộc
[Tạp chí ELLE số tháng 12/2017] Bên cạnh “bề mặt của tảng băng trôi”, ELLE Việt Nam xin...
ELLE Team