Bí quyết sống
Cơ sở nào để xây dựng lòng tin trong tình yêu?
Đã lâu rồi bạn không yêu, mà một khi bạn đã yêu thì tình yêu đó chỉ chực bùng phát.
ELLE Team