ELLE Decoration
Le Chai - Xây nhà đẹp từ xưởng rượu
Ngôi nhà được cải tạo từ cấu trúc của một nhà máy rượu cũ ở vùng Bordeaux (Pháp), hiện đại hóa...
Doan Truc