Thế giới văn hóa
Năm mới - Âm nhạc mới
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 3/2018] Năm mới, âm nhạc mới? Tất nhiên, thật khó để xác định...
ELLE Team