Bí quyết sống
Sống một mình có ổn không?
(Phái đẹp - ELLE) Ngồi nhẩm lại, tôi thấy đúng là loài người chúng ta không cổ súy việc sống độc...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE