#ELLEVietnam
Streetstyle: Hiệu ứng ombre
Những tia nắng mùa hè đã tắt nhưng cơn sốt ombre (màu loang) xem chừng vẫn chưa hạ nhiệt. Bạn có...
thanhphuong