Xu hướng thời trang
Dự đoán 5 xu hướng thời trang sẽ thoái trào trong năm 2016
Chúng ta không hoàn toàn chối bỏ những phong cách này. Không phải tất cả những xu hướng liệt kê...
ELLE Team