Thế giới thời trang
Thời trang cũng cần... kỳ nghỉ!
Khi tuần lễ thời trang Xuân-Hè vừa qua mà tuần lễ Thu-Đông vẫn chưa tới, nền công nghiệp thời...
Doan Truc