Xu hướng & Cảm hứng
Muôn kiểu tóc bím từ Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2015
Bắt đầu với những bím tóc đơn gọn gàng ở New York, chuyển sang phong cách nhẹ nhàng bay bổng ở...
thanhphuong