Thế giới văn hóa
“Yakuza moon”- Hồi ức của con gái một Yakuza
“Yakuza moon” hay “Trăng du đãng”  là cuốn sách đã khiến tôi biết được một khía cạnh khác về đất...
ELLE Team