Tin thời trang
"Kết duyên" với Prada, Jeon Somi có được danh phận đại sứ thương hiệu cao cấp đầu tiên
Danh sách những nghệ sĩ nhà YG tạo dấu ấn trong sân chơi thời trang lại dài thêm, khi Jeon Somi...
Dieu Thanh