ELLE Interview
Yuki Nguyễn: "Thời trang là phải vui"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Nguyễn Hồng Trang (Yuki Nguyễn), đặt mình hài hòa trong phục sức và...
SP