#ELLEVietnam
instagram@yumiduong1612 - Yumi Dương tại Pullman Saigon
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @yumiduong1612 với #ellevietnam
ELLE Team