ELLE Decoration
Zone 9 - Một “tổ hợp nghệ thuật” thật chất
Người ta ưu ái gọi Zone 9 là “tiểu Paris” giữa lòng Hà Nội, nhưng với tôi, điều đó chẳng đúng...
ELLE Team