Sao & ​Showbiz
Choáng với dàn sao khủng trong Zoolander 2
Suốt 15 năm, rất nhiều lần Ben nghĩ tới việc sẽ làm tiếp phần 2 của “Zoolander”. Anh đã cộng tác...
Kiều Hạnh