[BTS] H'HEN NIÊ VÀ DJ WUKONG TRÊN TRANG BÌA ẤN PHẨM THE FASHION ISSSUE 2023 | ELLE Vietnam

Bùng nổ năng lượng tươi mới và tinh thần thể thao không giới hạn với Hoa hậu H’Hen Niê và DJ Wukong trên trang bìa ấn phẩm The Fashion Issue – Spécial Mode của ELLE.