Nhóc tỳ đáng yêu của các sao Hollywood

Việc thanh niên lựa chọn cuộc sống độc thân có nhiều mặt tích cực như giảm mức độ gia tăng dân số, giảm áp lực, định kiến lên thanh niên về việc phải xây dựng gia đình bằng mọi giá. Bên cạnh đó cũng có thể có những mặt tiêu cực lâu dài khác như tình trạng dân số già, thiếu nguồn cung lao động năng động và điểm tựa về tinh thần cho người lớn tuổi… Các nhà nghiên cứu xã hội học tạm tóm tắt một số lí do khi người ta chọn sống độc thân như sau.

Xem Thêm: Những lý do khiến người ta sống độc thân