Thành Lộc, Dustin Nguyễn, Hứa Vĩ Văn...Hào Hứng Tại Buổi Ra Mắt Phim Kong Skull Island

Cùng lắng nghe xem những ngôi sao của chúng ta có cảm nghĩ gì về bộ phim này nhé?